POMOC NAŠEHO TÝMU

Služby advokáta a vůbec celé soudní řízení rozhodně nejsou levnou záležitostí. Výše odměny advokáta musí být přiměřená především složitosti a časové náročnosti práce pro klienta. Vždy záleží na individuální dohodě mezi advokátem a klientem, jaký povolený druh odměny v daném případě zvolí. Možnosti, jak sjednat honorář advokáta, jsou odměna smluvní, vycházející většinou z hodinové sazby advokátní kanceláře nebo z hodnoty věci, anebo tzv. odměna mimosmluvní, která je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem. Smluvní odměna pevnou částkou za kompletní vyřízení celé záležitosti je výhodná v tom, že už na začátku bude klient vědět, kolik zaplatí advokátovi bez ohledu na další vývoj sporu a jeho délku. Například v rozvodovém řízení se dá často těžko odhadnout, jak dlouho potrvá, a tento typ odměny tedy může být pro klienta nejlevnější. Smluvní odměna podle hodinové sazby je dána výší sazby a časovou náročností poskytnutých právních služeb. Výše sazby bývá přímo úměrná zkušenostem a úspěšnosti, tedy i jménu a popularitě advokáta. Sazby začínají na 500 Kč, ale renomované advokátní kanceláře požadují i 5 000 Kč za hodinu. Delší spor se tedy může pěkně prodražit! Smluvní odměnu podílem na výsledku věci mohou u nás advokáti užívat spíše výjimečně – na rozdíl např. od USA. Existují firmy, které se zabývají financováním soudních řízení za podíl na vysouzeném plnění. Řešením to může být v případě, kdy klient má sice velmi dobré vyhlídky na úspěch, ale prostředky na financování soudního řízení nemá. Firma po posouzení případu poskytne peníze a přebere riziko prohry soudního sporu, ovšem v případě úspěchu si ponechá i polovinu vysouzené sumy. Smluvní paušální měsíční odměna je užívána v případě dlouhodobého právního zastupování, např. podnikatelů. Mimosmluvní odměna je účtována podle advokátního tarifu, nedomluví-li se advokát s klientem na odměně smluvní. Určí se ze sazby odměny za jeden úkon a počtu vykonaných úkonů. Výše sazby je odvozena od hodnoty věci. Například ve sporu o zaplacení pohledávky 100 000 Kč činí sazba mimosmluvní odměny 3 250 Kč za každý úkon, jako je např. převzetí a příprava zastoupení, prostudování spisu, jednání s protistranou, písemné podání soudu, účast na jednání před soudem atd. U mimořádně obtížných nebo časově náročných případů může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Advokát však může mimosmluvní odměnu rovněž snížit až o polovinu.

Profesionální pomoc je vždycky týmová. Nejdříve doporučujeme krátkou telefonickou nebo mailovou konzultaci problému, který potřebujete řešit. Zjistíme základní fakta a doporučíme řešení, které nejčastěji končí osobní schůzkou, na které zkušený konzultant provede analýzu problému a dojde ke způsobu jeho řešení.

Výstupů ze schůzky může být hned několik. Můžeme společně dospět k závěru, že problém není takový jakým se na počátku zdál, a že právní řešení není vůbec potřeba. Často je možno využít i jinou cestu a jednání bez advokáta. Takové řešení je nejlevnější. Budete příjemně překvapeni, co všechno se dá vymyslet a jak se dá mnohdy z problému elegantně vybruslit. Dobrá rada je nad zlato.

Právní problém jednoduššího charakteru je možno řešit právně, ale nikoliv hned cestou advokacie. Můžete jej vyřešit svépomocí s naším asistováním. Využijete služeb zmocněnce či konzultanta a sami právně dospějte k vyřešení situace s naší pomocí. Náklady na tento způsob řešení jsou oproti advokacii jen třetinové. Ne vždy musí vše řešit advokát. Mnohdy stačí jen šikovný pomocník a Vaše odhodlanost vyřešit věc sami.

Hlubší problém právního charakteru, kde je zásadní právní způsob řešení nezbytný a bude bude určitě třeba využít služeb advokáta. Provedeme týmovou poradu a navrhneme řešení přímo na míru Vašich potřeb. Vybereme Vám výborného advokáta za co možná nejvýhodnější cenu.

Neváhejte nás kontaktovat. Působíme po celé ČR.

PROFESIONÁLOVÉ

Zmocněnci

Zmocněnci Vás zastoupí v jednoduchých případech, když se Vám nevyplatí nechat se zastupovat advokátem. Zmocněnci za Vás vykonají spoustu práce. Existuje mnoho jednoduchých drobných úkonů na které si advokáty najímat nemusíte. Je důležité vědět co přesně musí vykonat placený advokát a co naopak za Vás může učinit zmocněnec, který být advokátem nemusí. Šetřete advokáty i svoji peněženku. Zmocněnci pracují za třetinu ceny právních specialistů.

Konzultanti

Zkušení konzultanti - profesionální poradci - s Vámi prodiskutují Vaše problémy, Provedou jejich analýzu a rychle Vám doporučí nejvhodnější způsob řešení. S advokátem nebo bez něj. Jednoduché případy můžete vyřešit sami svépomocí s naším nasměrováním, v zastoupení zmocněncem a na právní problémy Vám doporučíme nejvhodnějšího a cenově dostupného advokáta, kterého známe a o kterém víme, že za Vás bude dýchat. Služby Vám poskytne ze cenu pohybující se v nižší cenové hladině než mnozí ostatní, kteří naše doporučení nemají.

Advokáti

Známe ty největší profesionály z české advokátní branže a doporučíme Vám takové, kteří budou vždy na Vaší straně. Ohlídáme za Vás všechny účtované úkony a hodiny odvedené práce. Budete advokátovi hradit opravdu jen to nejnutnější co potřebujete. Zbytečně nezaplatíte ani korunu navíc. Advokáti mají totožné vzdělání, ale rozdílnou inteligenci, zkušenosti a kontakty do justice a policie. Dobře víme, kteří z nich jsou opravdu dobří a kteří ne. Spousta advokátů se chytře umí jen tvářit, ale když dojde na výkon povolání, odvedou jen průměrnou nebo podprůměrnou práci. S takovými se díky nešemu poradenství naštěstí vůbec nesetkáte. Dnešní uspěchaná doba přináší mnohé problémy, na které nezbývá čas. My Vám je vyřešíme a to i za cenu, že neztratíte pohodlí domova. Nebojte se svěřit zkušeným právníkům a poradcům, kteří jsou tu jen pro Vás. Cílem tohoto projektu je umožnit snadnou dostupnost poradenských služeb opravdu každému. Cílenou skupinou jsou hlavně občané, kteří se dostali do obtížné životní situace. Nedokáží ji řešit vlastními silami, nemají prostředky na předražené právní služby a ani čas na jejich obstarávání.